Nieuwe invulling omgeving Rodenborch College na 2022

Woensdag 16 september 2020

Het Rodenborch college gaat met het schooljaar 2022 verhuizen naar de nieuw te bouwen school in de Groote Wielen. Na het verlaten van Rodenborch komt er op de huidige locatie ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waar wij als wijkraad Sparrenburg met bewoners zeer tijdig bij betrokken willen zijn.

Om onze Sparrenburg wensen en ideeën over de toekomstig invulling van het gebied tijdig kenbaar te maken, willen wij als wijkraad Sparrenburg samen met een groepje geïnteresseerde bewoners Corona veilig bijeen komen op donderdagavond 1 oktober in Perron 3 aanvang 19:30 uur.

We gaan  in eerste instantie met jullie inventariseren welke ideeën en of wensen er leven om vervolgens een permanente werkgroep te vormen die hiervan concepten gaan ontwikkelen en enkele gaan uitwerken als een model voor tussentijds overleg met gemeente.

We hebben vanuit de vorige oproep (enige maanden terug)al 7 aanmeldingen ontvangen ,maar er is nog ruimte voor 5 deelnemers i.v.m. Corona indeling .

aanmelden bij;
Aad van der Steen
Aadannekevandersteen @planet .nl
06 10 18 57 97

Reacties