Onderhoud en groen

Zaterdag 22 augustus 2015

In de wijk Sparrenburg genieten wij van veel bomen en groen. Dat maakt het wonen in onze wijk ook zo fijn. Het gevolg van dit vele groen is snoeiafval. Bewoners hebben een groene container voor het groenafval.

Bij Die Heere Sewentien 

zijn recentelijk door de gemeente opruimwerkzaamheden uitgevoerd om het aanzicht te verbeteren. Dat is ook gelukt. Gebruik nu voor snoeiafval de groene container en niet de sloot of het bos!

Dank namens uw medebewoners.

 

Reacties