Onderzoek vervanging Eifellith parkeerplaatsen door half-verharding

Dinsdag 28 september 2021

Op verzoek van Wijkraad Sparrenburg heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd en kosten berekend het vervangen van de huidige parkeervakken met eiffellith door half-verharding.  De kwaliteit van de parkeervakken verbeterd na een vervanging aanzienlijk.

Oorspronkelijk zijn de parkeervakken in de wijk Sparrenburg opgeleverd met eifellith lava, een rode gemalen lavasteen. De afgelopen jaren is de steenslag op de meeste parkeervlakken verdwenen onder zand en vuil. Wat overblijft is een wat vuil oppervlakte waar het bij regen modderig wordt
In enkele hoevens zijn de parkeervakken bij de visitatie vervangen en is de eifellit vervangen door een ander materiaal (oa Heihoeven halfverharding) in andere hoevens is de oorspronkelijk eifellit nog blijven liggen.

De wijkraad het een verzoek bij de gemeente ingediend gedaan om te onderzoeken welke parkeervakken nog niet zijn verhard en wat de mogelijke investering is van een nieuwe bestrating, per straat gesplitst.
Het rapport treft u in als bijlage aan.

Reacties