Onze wijk bijna HartVeilig

Woensdag 28 november 2018

Met de installatie van vier AED’s voldoet onze wijk binnenkort aan de richtlijn van de Hartstichting om iemand met hartfalen binnen 6 minuten te kunnen helpen. Voor de stichting HartVeilig betekent dit niet dat hun werk erop zit; er zijn nog burgerhulpverleners nodig!

Hartveilig
De AED ofwel de Automatische Externe Defibrillator is een apparaat waarmee het hartritme na een hartstilstand kan worden hersteld, mits er een opgeleide vrijwilliger in de buurt is. Op initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is stichting HartVeilig in het leven geroepen. HartVeilig streeft ernaar om binnen de gemeente een dekkend stelsel van AED’s aan te leggen die 24/7 bereikbaar zijn. In onze wijk hangen nu al twee AED’s; In de Brabanthoeven en bij de Hazelaar. Dankzij de samenwerking tussen HartVeilig en de wijkraad komen daar binnenkort nog twee AED’s bij in de Heihoeven en bij de school (onderbouw).

Burgerhulpverlener
Nu is het nog van groot belang dat er in de wijk zoveel mogelijk getrainde burgers zijn die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Zodra bij 112 duidelijk is dat een melding om een hartstilstand gaat, word je als dichtstbijzijnde burgerhulpverlener opgeroepen (per app of sms). Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je start de reanimatie alvast op. Je reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen.

Oproep
Stichting HartVeilig roept binnenkort wijkbewoners op om zich te melden als burgerhulpverlener. Je krijgt dan training in reanimeren en het bedienen van een AED.
Vervolgens word je geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu en kun je worden opgeroepen als iemand binnen een straal van 750 meter hulp nodig heeft.

Reacties