Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg is officieel!

Zondag 24 januari 2021

Een duurzaam lichtpuntje in deze donkere tijd is de oprichting vlak voor de jaarwisseling van de Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg. Vanuit de werkgroep duurzaamheid en de Wijkraad Sparrenburg wordt al langer gewerkt aan het verduurzamen van een ruim gebied binnen de wijk die bij de gemeente bekend staat als Rosmalen Zuid.  Onze focus ligt hierbij op de Sparrenburg. Die inzet heeft nu dus een officiële en herkenbare vorm gekregen: van en voor de buurtbewoners. Daarbij wordt zowel gekeken naar onze buurt in totaliteit als naar het straat- en huisniveau.

Op het hogere niveau werkt de Coöperatie onder meer als 1 van 5 proefbuurten nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij verkennen we als buurtbewoners de mogelijkheden van een meer integrale aanpak op het gehele pakket van duurzame energie. Denk daarbij aan isolatie, opwekking, opslag en onderlinge levering van elektriciteit, maar ook aan de voor- en nadelen van een lokaal warmtenet. Dit alles moet een plaats gaan krijgen in de warmtevisie van de gemeente en de wijkvisie 2030 van Sparrenburg.

Op straatniveau sluiten we aan bij de kennis en ervaring die door buurtbewoners al eerder is opgedaan. De eerste collectieve projecten op het gebied van woningisolatie en de aanschaf van zonnepanelen zijn inmiddels al afgerond en er gaan er zeker meer volgen.  Er is een groeiende belangstelling voor een comfortabel leven – maar dan wel mèt duurzame toekomst – en voor de bijdragen die je daar met elkaar aan kunt leveren. De technieken om lokaal vorm te geven aan de eigen energievoorziening worden steeds beter. Het streven is om de individuele investeringskosten in de hand te houden. Door samen te werken met bewoners, andere buurten en de gemeente kan iedereen veel van elkaar leren. Sluit je aan en wordt ook lid van de Energiecentrale Sparrenburg.

Meer hierover is te lezen op website van de Wijkraad of ook – meer en meer – op de eigen website van onze Coöperatie: http://sparrenburg.energiecentrale.org

 

Reacties