Overleg binnen wijk Sparrenburg start weer op na coronaperiode

Zondag 12 september 2021

In de wijk sparrenburg zijn diverse werkgroepen actief over onderwerpen die de inwoners van onze wijk kunnen treffen. De buurtambasadeurs, de commissies en ander overleg. Gedurende langer tijd heeft dit overleg beperkt plaats gevonden ivm de corona-maatregelen. Vanaf begin oktober 2021 is weer overleg mogelijk.

Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd voor buurtambasadeurs en diverse leden van commissies. Het bijpraten van de stand van zaken, en afstemmen van ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van de middag.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Mededelingen vanuit stichting wijkraad Sparrenburg
 • Presentatie wijkvisie Sparrenburg 2030 
 • Reactie en toelichting op wijkvisie van gemeente
 • Presentatie buurtambassadeurs door Tielekeshoeven,..Heihoeven, Gastenberg.
 • Info vanuit groencommissie.
 • Info vanuit duurzaam/energie commissie
 • Info vanuit werkgroep toekomstig Rodenborch  grond (na vertrek)
 • Info mbt Sparrenburgbos
 • Info vanuit commissie kindvriendelijke buurt
 • Info vanuit redactie Sparrenburg
 • Uitreiking prijs Sparrenburg bewoner van verdienste 2020/2021
  Als u een onderwerp heeft dat aandacht vraag in onze wijk graag een email naar info@sparrenburg.n

Eikakkerhoeven, informatie over komende vitalisatie

Reacties