Paardenweitjes Oude Baan Oost ingezaaid

Vrijdag 04 oktober 2019

Begin oktober heeft de Commissie Groen van Wijkraad Sparrenburg met hulp van een paar vaste vrijwilligers en een IVN-er de percelen tussen de houtwallen ingezaaid met een bloemenmengsel dat door de Vlinderstichting is samengesteld en gefinancierd.

De gemeente heeft de percelen gemaaid en het maaisel afgevoerd. Ook de grond losgewerkt zodat het zaaigoed zich goed kan ontwikkelen. Vlinders en andere insecten, vogels en  kleine zoogdieren zullen zich er thuis voelen. We leveren zo een bijdrage aan de broodnodige biodiversiteit

In het kader van de bestrijding van de eikenprocessierups is dit ook een belangrijke bijdrage. Diverse sluipwespen, ( die de eikenprocessierupsen bestrijden! ) ,  hebben dit soort bloemrijke percelen nodig!

 In dit gebiedje hangen al enkele jaren 30 nestkasten voor vogels die de eikenprocessierupsen lusten!
Afgelopen jaar is er in de eikenbomen in dit gebiedje geen eikenprocessierups aangetroffen!
In de komende jaren zullen we zien dat deze percelen zich prachtig ontwikkelen. Ze worden gescheiden van elkaar door houtwallen, die ook weer een heel goede bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor insecten, vogels enz.

We zouden het zeer op prijs stellen als de wijkbewoners dit gebied willen ontzien. Dus niet betreden en ook geen honden er op uitlaten.

De Commissie Groen is bezig om in de directe omgeving meer percelen op deze wijze in te richten, zodat we als wijkbewoners in een steeds gezondere en mooiere omgeving voor planten, dieren en onszelf kunnen gaan leven.
Mochten er mensen zijn die ons als vrijwilliger bij de nodige werkzaamheden willen helpen, dan horen we dat graag. ( denk dan aan : nestkasten schoonmaken, houtwallen snoeien, nestkasten maken en ophangen )
Geef je op via commissiegroen@sparrenburg.nl

 

Reacties