Peelhoeven herbestrating

Zaterdag 06 juni 2015

Op dit moment wordt het straatwerk van de Peelhoeven opnieuw gelegd. Het oude straatwerk is de afgelopen jaren ddels verzakt. Het was tijd voor vernieuwing en oplossen van knelpunten.

In diverse Hoevens is het straatwerk de afgelopen jaren vervangen, riolering wordt dan hersteld en boomwortels verwijderd. We spraken met Hans van Schayk, bewoner van het eerste uur in de Peelhoeven. Hij woont er met veel plezier en geniet van het uitzicht, zeker in de winter als hij ver de landerijen in kan kijken. Hans wil tegelijk met de nieuwe bestrating ook zijn eigen oprit wat opknappen, “dan ziet het er weer beter uit”.

Alle bewoners zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de renovatie, daar was Hans ook bij. Meerdere straatbewoners hebben de  voorkeur voor een parkeerplaats met stenen, dan is het gemakkelijk om de straat onkruidvrij te houden. De gemeente wil de parkeerplaatsen blijvend zichtbaar houden met eiffelliht (fijn gemalen steentjes). Het is wel even improviseren met parkeren tijdens de van herbestrating. Parkeren kunnen we niet voor de deur.

De verwachting is dat het werk gereed is voor de bouwvakvakantie, zodat samen met de straat-bbq de renovatie van de straat kan worden gevierd

 

 

 

Reacties