Petitie behoud Sparrenburgbos aangeboden aan burgemeester

Dinsdag 13 maart 2018

Op 30 januari 2018 is de petitie met 3347 handtekeningen aangeboden aan Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch. Het is gelukt om in de gemeenteraad behoud van het Sparrenburgbos op de agenda  te plaatsen.

 

De gemeenteraad heeft het besluit genomen het Sparrenburgbos niet te willen kopen. Wel is toegezegd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het bos (zonnepanelen op oude vuilstort, deels bebouwing op plaatsen waar dit mogelijk is). En dat in overleg met de eigenaar.

De Werkgroep bewaakt de opvolging
De werkgroep Sparrenburgbos blijft in stand en voert waar nodig overleg met als inzet behoud en goed onderhoud van het Sparrenburgbos.
In de petitie zijn de volgende vragen opgenomen

  • Wij, ondertekenaars van de petitie verzoeken u rekening te houden met deze betrokkenen en ons te berichten over:
  • De uitkomst van het beraad over het Sparrenburgbos in de gemeenteraad dd. 30 januari 2018
  • De voortgang van het overleg tussen de gemeente en de huidige eigenaar
  • Borging van onderhoud en natuurontwikkeling van het bos door eigenaar
  • ​Het behoud van de openbare toegankelijkheid van het bos

Inpassing in natuur
Primair is dit echter een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het plan “Hooge Heide-Midden”. Aan alle kanten wordt het te koop staande gebied omsloten door natuurgebieden die in eigendom zijn van de gemeente (denk aan de zandverstuiving en het Maliskampse bos) of van het Brabantse waterwinbedrijf. Tussen de genoemde gebieden lopen diverse drukke verkeerswegen, zoals de A59.

 

Reacties