Plan geluidsschermen langs spoorlijn

Vrijdag 07 september 2018

Verkeer op rijkswegen en spoorwegen veroorzaakt geluidshinder bij omwonenden. Bij de spoorwegen onderzoekt ProRail de benodigde maatregelen voor het oplossen van geluidsknelpunten.

ProRail is van plan om de bestaande geluidsknelpunten op het spoor Rosmalen-Nuland aan te pakken. De gemeente en ProRail hebben hierover een informatieavond gehouden op donderdag 19 april. Tijdens deze avond was er informatie over de aanleg van geluidsschermen en andere maatregelen die genomen gaan worden. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarvoor een stedenbouwkundige visie opgesteld.

Niet alle bewoners in Sparrenburg zijn voor de geluidsschermen. Door een geluidsscherm wordt het uitzicht belemmerd. De treinen worden steeds stiller, de overlast zou daardoor beperkt zijn.

Door enkele bewoners is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de geluidsschermen.
Alle reacties worden behandeld bij de stedenbouwkundige van de gemeente. Na de bestudering komt er weer een voorstel.

(kijk voor het plan op de download)

Reacties