Praat mee over omgevingsvisie

Woensdag 14 december 2022

De ambities en de opgaven waar onze gemeente voor staat, hebben vaak ruimte nodig in de fysieke leefomgeving. Deze ruimte is schaars. De gemeente wil de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Hier kun je over meepraten

 Zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, slimme mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier.
Het concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting daaraan.
De gemeente wil onze samenleving en de positie van ’s-Hertogenbosch - als plek waar het goede leven floreert - versterken.
En daar betrekken ze jou ook graag bij. Je kunt je reactie doorgeven door een mail te sturen naar: omgevingsvisie@s-hertogenbosch.nl. Ook onze inwoners roepen we op om mee te denken met ons over de Bossche Koers, wat een eerste stap is om te komen tot een Omgevingsvisie voor heel de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is belangrijk om vooruit te kijken met de grote opgaven die voor ons liggen. Het concept-Koersdocument geeft op hoofdlijnen richting hieraan. Tot 23 januari kunnen inwoners hun reactie geven op het concept Koersdocument. Hiervoor maken we gebruik van ons participatieplatvorm

 

Reacties