Prachtig stukje natuur naast Rodenborch College

Donderdag 22 april 2021

Door natuurlijk te beheren geven we meer ruimte aan de natuur. Hierdoor wordt de biodiversiteit verbeterd. Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen in een bepaald gebied. Doordat er minder gemaaid wordt krijgen meer bloemen en kruiden kans zich te ontwikkelen, te bloeien en zaad te vormen. Zo houden we voedsel- en schuilplekken voor onder andere bijen en vlinders overeind. Insecten en kleine dieren komen op deze bloemen en kruiden af. Dit biedt weer meer voedsel voor grotere dieren.

Hoe werd er eerst gemaaid?
Het gras in de openbare ruimte werd voorheen door een aannemer onderhouden op beeldkwaliteit. Er worden dan afspraken gemaakt over hoe lang het gras mag worden. In de praktijk betekent het dat er dan ongeveer 14 tot 18 keer per seizoen gemaaid werd. Door zoveel te maaien is er naast gras geen ruimte voor ontwikkeling van wilde bloemen of kruiden.
Waarom natuurlijk beheer?
Om het groen natuurlijk te beheren, maait de gemeente sinds 2020 op een aantal plekken in en rondom onze wijk op een andere manier dan vroeger. Op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld op een perceel naast het Rodenborch College, wordt er nu 2 maar keer per jaar gemaaid. Deze manier van maaien geeft meer ruimte aan de natuur.

Maar waarom doen we dit?
Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten. Doordat we minder maaien krijgen kruiden en bloemen de kans zich te ontwikkelen, en uiteindelijk tot bloei te komen. De (bloeiende) flora creëert ook gelegenheid tot voortplanting en schuilmogelijkheden voor een groter aantal insecten en kleine dieren. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd, waardoor de bodem armer aan voedingsstoffen wordt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het betekent eigenlijk gewoon dat het gras minder makkelijk kan groeien, waardoor kruiden en wilde planten meer kans krijgen. Voor insecten en de vegetatie is het gunstig om het maaisel een paar dagen te laten liggen. hierdoor kunnen de zaden rijpen en uit het maaisel vallen. Dit is goed voor de zaadvoorraad in de bodem. Bovendien krijgen dieren die de maaibeurt overleefd hebben de kans een nieuw plekje te zoeken. De randen langs het trottoir en fietspad worden wel vaker gemaaid, zodat er geen overlast ontstaat.

Ben jij ook bezig met het verbeteren van biodiversiteit, in je tuin of in je straat, met je gezin of met een groepje medebewoners? Heb je een idee of wil je met ons meedenken?
Laat het ons weten: commissiegroen@sparr

       
       

 

 

 

Reacties