Ruim 3000 handtekeningen voor behoud Sparrenburgbos

Dinsdag 23 januari 2018

Door de wijkraad en de werkgroep samen zijn de afgelopen periode handtekeningen  verzameld voor toegankelijkheid van het Sparrenburgbos. Het aantal reacties heeft onze verwachtingen overtroffen. Wij hebben veel bijval ontvangen voor deze actie! Op 30 januari om 18.45 uur worden alle handtekeningen met de petitie aangeboden aan de burgemeester.

Wat willen wij bereiken
In ieder geval dat het Sparrenburgbos open blijft en er natuurbehoud plaats vindt. Geen grootschalige woningbouw maar bos en natuur voor ons en onze kinderen. Wij hebben aangeven dat het bos een sluitstuk is in het natuurplan Hooge Heide, de meeste stukken (bos) grond zijn eigendam van grondbeheerders (o.a. de gemeente). Het Sparrenburgbos is nog een stuk particulier eigendom.
Ons streven is dat de gemeenteraad besluit tot verdere bescherming en ontwikkeling van het natuurgebied Sparrenburgbos. Meerdere partijen binnen de gemeenteraad hebben gemeld niet tot koop over te willen gaan.
Volgende stappen
U heeft uw handtekening gezet voor ons streven de koop van het Sparenburgbos en het daarmee veilig stellen van de toegang en de natuurontwikkeling van het bos.
De handtekeningen zullen met een petitie worden aangeboden aan de Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch.
Een mogelijk besluit tot koop op kortere of lange termijn kan alleen worden genomen door de gemeenteraad. Niet alle politiek partijen van de huidige gemeenteraad willen een standpunt innemen m.b.t. de koop van het Sparrenburgbos.
Verzekeren vrije doorgang en natuurontwikkeling ontwikkeling
Als de meerderheid van de gemeenteraad niet tot verkoop wil besluiten dan is een tweede doel het open houden van het bos en alleen bebouwing waar dit volgens bestemmingplan al is toegestaan, en natuurontwikkeling.
Voor deze doelen wil de wijkraad afspraken maken met de gemeente en eventueel de eigenaar van het Sparrenburgbos. De natuurontwikkeling zal dan door de eigenaar opgepakt moeten worden.

Reacties