Samen meer grip op je energieverbruik: beslis snel

Donderdag 09 september 2021

Wil jij weten hoeveel energie je verbruikt? Bijvoorbeeld wanneer de wasmachine draait of als je ’s avonds naar de televisie kijkt, als je eigenlijk niets bijzonders doet of gewoon niet thuis bent? Met de HanzeBox op je mobiel of computer zie je direct wat je stroom- en gasverbruik is én wat dat kost. De ervaring wijst uit dat een goed inzicht nodig is om tot besparingen te komen: gemiddeld zo’n 15%. Bij een jaarverbruik van 3500 kWh bespaar je dus al gauw 525 kWh. Bij een elektriciteitsprijs van 21 cent is dat jaarlijks meer dan 100 euro! Dat is snel verdiend.

Samen meer grip op je energieverbruik: Energiecentrale Sparrenburg sponsort snelle beslissers
Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg heeft een interessant aanbod voor leden en sponsort de eerste vijf snelle beslissers die ervaringen willen delen in een pilot. Meld je aan, liefst vóór 16 september, via info@sparrenburg.energiecentrale.org.

‘Meten is weten’, maar als je meer inzicht wil krijgen in je eigen energieverbruik dan blijken die slimme meters van de netbeheerder toch niet zo slim als je zou denken. Ook allerlei op de markt verkrijgbare apparaten om de slimme meters uit te lezen doen over het algemeen niet dat wat je eigenlijk zou willen. Sommige apparaten zijn bovendien schreeuwend duur. Dat moet anders, beter en goedkoper, vonden ze bij Coöperatie Lochem Energie.

Deze coöperatie van en voor inwoners van de gemeente Lochem bestaat inmiddels al zo’n tien jaar, heeft ruim 900 leden en zet zich in voor het samen oplossen van energievragen. Samen met HanzeNet uit Deventer heeft Lochem Energie vorig jaar de Hanzebox ontwikkeld, een energiemanager die real-time inzicht kan bieden in het verbruik van iedereen die al een slimme meter heeft. Op de HanzeBox kun je direct aflezen wat je stroom- en gasverbruik is én wat dat kost. Als je zelf zonnepanelen op je dak hebt liggen, zie je tegelijkertijd ook wat je teruglevert aan het elektriciteitsnet en wat de waarde daarvan is. Je kunt direct zien hoeveel stroom een waterkoker verbruikt, of het verbruik van een gewone lamp vergelijken met een LED-lamp. Ook kun je vergelijkingen maken met het verbruik op andere dagen, maanden en jaren, zodat je kunt uitzoeken waar eventuele verschillen vandaan komen. En natuurlijk kun je je sluipverbruik opsporen.

Als Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg zijn we in de gelegenheid om deze Hanzebox tegen de kostprijs van € 113,00 inclusief BTW aan onze leden aan te bieden (het lidmaatschap van de Energiecentrale kost je daarnaast € 10 per jaar).

De installatie van de Hanzebox is eenvoudig uit te voeren aan de hand van de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Al bijna 200 inwoners van Lochem hebben inmiddels zo’n HanzeBox in huis, een doosje ter grootte van een pakje boter. Het is een prachtig hulpmiddel voor iedereen om zijn of haar energiegebruik te managen. Het is bovendien een betrouwbaar instrument vanwege de gebruikte blockchain-technologie. Die technologie is ook nodig als straks mensen met zonnepanelen op hun dak de wettelijke mogelijkheid gaan krijgen om het teveel aan opgewekte stroom te verhandelen met bijvoorbeeld hun buren die zelf geen panelen hebben (https://www.lochemenergie.net/producten/hanzebox).

In Nederland is dit onderling verhandelen van energie wettelijk nog niet geregeld. In 2019 is echter de toon hiervoor op Europees niveau wel al gezet met het Clean energy for all Europeans package, een noodzakelijk beleidskader om afstand te kunnen nemen van fossiele brandstoffen op weg naar schone energie (https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en). De Hanzebox is alvast ontwikkeld om ingezet te kunnen worden in toekomstige situaties waarbij je als burger zelf energie kunt aankopen en verkopen op lokaal niveau. Bij het onderling verhandelen van duurzaam opgewekte energie tussen buurtgenoten zal naar verwachting sprake zijn van een meer gunstige tariefstelling: een lagere prijs bij aankoop en meer opbrengst bij verkoop. Daarnaast betekent zo’n handelssysteem ook dat verzwaring van het elektriciteitsnetwerk kan worden voorkomen. Zeker als op termijn ook de opslag van energie lokaal gerealiseerd gaat worden, Minder maatschappelijke kosten dus en dus ook minder kosten die de netbeheerder natuurlijk toch weer gewoon doorberekent aan ons, de energieconsument.

Deze cVPP-pilot maakt deel uit van het Europese samenwerkingsproject ECCO, dat wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG programma voor Noord-West Europa. ECCO biedt ondersteuning aan de oprichting en groei van lokale energie-gemeenschappen (https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ecco-creating-new-local-energy-community-co-operatives/). Voortgebouwd wordt op de expertise die is ontwikkeld in het cVPP-project waarin een nieuw model is uitgewerkt van radicale de-carbonisatie, op basis van de inrichting van koolstofarme, door de  gemeenschap gedreven energie-initiatieven (https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/Later deze maand gaat een pilot van start met een groep HanzeBox-gebruikers uit Lochem. Leden van andere coöperaties in Nederland en Vlaanderen zijn uitgenodigd om mee te doen. Samen wordt een community-based Virtual Power Plant (cVPP) opgezet, een fictieve energiecentrale van buurtbewoners die samen duurzame energie opwekken, opslaan, onderling verdelen en gebruiken. Het gaat erom ervaringen uit te wisselen met het verhandelen van energie – zónder tussenkomst van een energiemaatschappij – en om te laten zien dat dit eerlijk en veilig kan. De pilot gaat eind september van start en heeft een doorlooptijd van drie maanden. Meedoen met deze pilot betekent toegang krijgen tot ontwikkelingen die op dit terrein al geruime tijd plaatsvinden, met steun van Europa.

Argumenten te over om op lokaal niveau te kijken naar aanknopingspunten voor onze eigen, virtuele energiecentrale hier in de Sparrenburg in Rosmalen.

Word lid van onze Coöperatie en meld je aan voor een Hanzebox, liefst vóór 16 september.
Als je ook actief wil meedoen aan deze cVPP-pilot heb je geluk. De Energiecentrale Sparrenburg ziet kans om minimaal vijf Hanzeboxen gratis beschikbaar te stellen aan leden die zich als eerste melden voor deze pilot.

Rob Maessen

web  www.sparrenburg.energiecentrale.org
email: info@sparrenburg.energiecentrale.org

 

Reacties