Zet je handtekening voor Sparrenburgbos!

Vrijdag 15 december 2017

De werkgroep Sparrenburgbos heeft als doel alle betrokken bij het Sparrenburgbos te mobiliseren en met actie en publiciteit de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de politieke partijen met als uiteindelijk resultaat de aankoop van het bos door de gemeente s’-Hertogenbosch. Belanghebbenden: bewoners en gebruikers kunnen dan in de toekomst verzekerd gebruik kunnen maken van het bos voor natuur en recreatie.

Historie
Het gebied dat bekend staat als Sparrenburgbos is de afgelopen jaren regelmatig van eigenaar veranderd. Deze eigenaren hebben getracht dit gebied commercieel te ontwikkelen op diverse manieren. Door het faillissement van Lips is het Sparrenburgbos te koop gekomen.
Op dat moment - eind 2015- heeft de wijkraad ook al aangedrongen op koop van het bos door de gemeente.

Inpassing in natuur
Primair is dit echter een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het plan “Hooge Heide-Midden”. Aan alle kanten word het te koop staande gebied omsloten door natuurgebieden die in eigendom zijn van de gemeente (denk aan de zandverstuiving en het Maliskampse bos) of van het Brabantse waterwinbedrijf. Tussen de genoemde gebieden lopen diverse drukke verkeerswegen, zoals de A59.

Wat willen wij:

  • Toegankelijk voor iedereen! Iedere dag opnieuw maken veel mensen gebruik van dit gebied en dat moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven.
  • Geen particulier eigendom! Bij particulier eigendom dreigt altijd afsluiting en slecht onderhoud.
  • Goed beheer! Goed beheer en onderhoud zal de natuur- en recreatiewaarde sterk verbeteren.
  • Respect voor de natuur! Dit gebied vervult niet alleen recreatieve en educatieve functies..
  • Beter voor onze gezondheid! Het Sparrenburgbos draagt bij aan een gezonde stedelijke leefomgeving zoals bijvoorbeeld door het weren van fijnstof..
  • Groter belang! Niet alleen voor Sparrenburg maar voor mensen in de wijde omgeving is dit gebied dus van groot belang. 

 

Reacties