Stichting Sparrenburgbos opgericht

Maandag 10 september 2018

Begin 2018 hebben veel bewoners een handtekening gezet onder de petitie voor behoud van het Sparrenburgbos. Het Sparrenburgbos is van ons allemaal: dat blijft van toepassing.

Sinds het aanbieden van de handtekeningen aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch is er geen publiciteit geweest. Achter de schermen is gewerkt aan de oprichting van een Stichting ‘Ons Sparrenburgbos’. Deze Stichting heeft als doel belanghebbenden bij het Sparrenburgbos te verenigen en doelen te realiseren op het gebied van eigendom, beheer en de ontwikkeling van natuurlijke, recreatieve waarden, volksgezondheid en welzijn, alsmede het Sparenburgbos groen houden. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Aad van der Steen, Arno Gramsma en Coen den Draak. De Stichting ondersteunt de Wijkraad Sparrenburg bij het bereiken van het doel het Sparrenburgbos open te houden.

Bief naar gemeente
Bij de gemeenteraad is een motie ingediend door de Bossche Groenen. Deze motie is aangenomen. Burgemeester en Wethouders dienen de motie nu uit te voeren.
Door de Wijkraad is gevraagd terug te koppelen over de voortgang bij de uitvoering van de motie. Burgemeester en Wethouders hebben gereageerd, klik hieronder voor het antwoord.
Opnieuw heeft de Wijkraad en de  Stichting aangedrongen op overleg met de eigenaar het  bos. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden.

Reacties