Stoppers regeling voor Nertsenfarm Rosmalen: Rios Mink stopt medio 2021

Woensdag 26 augustus 2020

Op 28 augustus is bekend gemaakt dat voor alle nertsenfarms in Nerdland een Stoppersregeling zal worden ingevoerd. Dit besluit betekent uiterlijk voorjaar 2021 ook het stoppen van de nertsenfarm Rios Mink aan de Oude Baan in Rosmalen.

In april 2020 is door veel bewoners van Wijk Sparrenburg een petitie ondertekend om te komen tot een stoppersregeling. Doel van deze petitie was onder andere het onder aanbevelend van een stoppersregeling voor Nertsenfarms.

Op de website van de overheid is het volgende te lezen
Minister Schouten: “Ondanks de grote impact die dit heeft voor de nertsenhouder en zijn bedrijf geeft dit ook duidelijkheid in een onzekere tijd. De datum waarop de nertsenhouderij in Nederland zou stoppen, wordt hiermee drie jaar naar voren gehaald. Het OMT-advies is hierin heel duidelijk. Om te voorkomen dat volgend jaar eenzelfde situatie ontstaat als de afgelopen maanden het geval is geweest, neemt het kabinet het advies over een verplichte stoppersregeling in te voeren.”

 

Minister de Jonge: “De afgelopen tijd kwam er bijna dagelijks een besmet nertsenbedrijf bij. Het is zorgelijk dat het - ondanks de verscherpte maatregelen - niet lukt om greep te krijgen op de verspreiding van het virus in deze sector. Het gevaar voor de volksgezondheid is vooralsnog beperkt, maar we kunnen het ons niet veroorloven dat het virus blijft circuleren met alle mogelijke risico’s van dien. Daarom hebben we moeten besluiten tot deze zware maatregel.”

 

In het huidige advies stelt het OMT-Z dat verplicht stoppen van de nertsenhouderij na de pelsperiode van november dit jaar de meest effectieve wijze is om reservoirvorming in de nertsenhouderij te stoppen. Het kabinet volgt dit advies op.

In totaal 400 handtekeneinegen in wijk Sparrenburg voor Stoppersregeling Nertsenfarm

Reacties