Tijdelijk Luchtmeetstation in Molenhoek

Woensdag 04 mei 2022

De provincie Noord-Brabant wil dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te werken. Schone lucht is daarvoor noodzakelijk. Daarom zullen de komende 5 jaar 2 meetstations door Brabant reizen. Deze komen op verschillende plaatsen te staan. Sinds januri 2022 staat een meetstation op de grens van wijken Molenhoek en Sparrenburg. Wat is het resultaat?

Wat is een luchtmeetstation?
Met een luchtmeetstation kan de luchtkwaliteit worden gemeten, en berekend worden hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Deze stations, in de vorm van een meet(aanhang)wagen, zijn bedoeld voor een gebied waar nu geen meetstations in de buurt staan, maar waar wel vragen en/of zorgen over de luchtkwaliteit zijn.
Waarom een luchtmeetstation in Rosmalen?
De aanvraag hiervoor is ingediend door Werkgroep A59-Oost. Dat is een groep bewoners uit zeven wijk- en dorpsraden direct langs de snelweg A59, tussen Rosmalen en Geffen. De werkgroep wil o.a. een goed beeld krijgen van de invloed van de snel- weg op de luchtkwaliteit en het fijnstofniveau in de directe omgeving. Daarom vindt er een onderzoek plaats: een combinatie van metingen van het luchtmeetstation en aanvullende metingen door studenten. Gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt dit initiatief ook.
Waar staat het luchtmeet station.
De luchtmeetwagen komt in de wijk Molenhoek te staan. Namelijk op de hoek van het speelveld, tussen Heirust en Zandstraat. Deze locatie is in overleg, tussen vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente, de werkgroep en direct omwonenden, bepaald. Begin januari 2022 is de locatie ingericht, het meestartion staat er tot juli 2022.

Wat zijn de resultaten
Al enkele maanden wordt de kwaliteiet van de lucht gemeten. De werkgroep A59 Oost zal de resulaten analyseren en publliceren. Ook u kunt online de meetresulaten volgen via deze link.
Voor de interpretatie zie het bijgaand document: wat is fijstof.
Over het algemeen zijn de meetresulaten voor wat betreft de normen PM 2,5 en PM 10 binnen de Europeesche grenzen.


Wie onderhoudt de luchtmeetstations?
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) beheert en onderhoudt het mobiele meet- station. Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met: Marc Arts, M.Arts@omwb.nl, 06-52857535 / bij geen gehoor: Elias van der Bij, 06-5285753.
Meer informatie?
Bel of mail met Werkgroep A59-Oost: Henk Verdijk, verdijk@home.nl, tel: 06 - 111 011 43 

Of lees DEZE  flyer voor meer achtergrond bij dit project..

Reacties