Verkeersdrukte rond onze wijk

Dinsdag 17 maart 2020

Om op korte termijn al iets te doen aan de verkeersdrukte in en rondom  Rosmalen krijgt het station Rosmalen een P+R functie en worden het aantal plaatsen in de fietsenstalling en het aantal parkeerplekken uitgebreid.(uiterlijk 2022 klaar) Ook wil deze stuurgroep die zich bezig houdt met de doorstroming op de A2 en de A59 en gemenetelijke onsluitingsweg.

 

Onderzoeken of er nog meer carpoolplaatsen langs deze snelwegen kunnen komen om het samenrijden te bevorderen en het aanbod van vrachtverkeer in de spitsuren te reguleren.
De laatste ontwikkelingen rondom de plannen wat betreft de randwegen en het sluipverkeer in januari 2020. Lees meer

Voor presentatie van eindrapport van HaskoningDHV klik hier

Uit het Brabants dagblad van 11-02-2020 blijkt dat B en W van 's Hertogenbosch pas een besluit neemt over de eigen maatregelen om de verkeersdruk in Rosmalen te verminderen, als duidelijk is wat Rijkswaterstaat gaat doen met de A2.

Over het onderzoek:
De gemeente onderzoekt in 2018 drie maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen ( Rosmalen, Nuland, Vinkel enz.) te verbeteren. Globaal beschreven betreft het de volgende maatregelen: 

West kort: een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.

West Lang: net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.

Oostelijke Landweg: Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.

Presentatie met ingesproken tekst
Vervolgens hebben we de presentatie van de inloopavonden, ten behoeve van de achterban, aangevuld met de laatste resultaten van deze studie:  https://royalhaskoningdhv.box.com/s/lg6fv96ymdx424pe644fym9ejkefcion

 

Nadat dit in beeld is gebracht gaat de studie verder met het benoemen van de waardering van de maatregelen. Een voorbeeld van wat we verstaan onder het effect en de waardering: een effect van de maatregel kan zijn de vermindering van het verkeer op een weg in het centrum van Rosmalen. De waardering is dan dat dit als positief ervaren wordt.

Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een advies aan de gemeenteraad  over de te nemen maatregel(-len).
Begin volgend jaar zal er nogmaals een informatieavond zijn om u te informeren over het eindresultaat van het onderzoek.

 

 

Reacties