Verkeersonveilige situaties 30 meldingen in Sparrenburg

Zaterdag 19 december 2015

Via de  digitale nieuwsbrief Sparrenburg is een oproep gedaan onveilige verkeerssituaties te melden. Dertig meldingen zijn ingediend.

De meeste meldingen (25) kwamen uit de Brabanthoeven, de rest uit de Tielekeshoeven (5).

Het betreft hier meldingen over te hard rijden, onoverzichtelijke bochten maar ook voorstellen voor het plaatsen van extra verkeersborden of extra verhogingen in de weg.

Alle meldingen zijn aan de gemeente verzonden. Ook in overleg met de school Het Sparrenbos zal naar oplossingen worden . (hieronder een fota van een buurbewoner: suggestie voor een verkeerstafel in Tielekeshoeven)

(gezocht.

Reacties