Oproep: meld je aan voor werkgroep vernieuwing EC 't Sparrenbos

Woensdag 29 september 2021

De gebouwen van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos zijn toe aan vernieuwing. Dit is eerder gecommuniceerd op de website en nieuwsbrief. Schooldirectie en locatiemanager van de kinderopvang onderzoeken met de gemeente de mogelijkheden. Er wordt o.a. gekeken naar gebruik van het gebouw van het Rodenborchcollege, dat in de loop van 2022 vrij zal komen. Zie interview op DTV

Uiteraard roept zo’n aankondiging vragen op; wat betekent een verbouwing of eventuele verhuizing van ‘t Sparrenbos eigenlijk voor de wijk en haar bewoners? En wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van de school? Hoe kunnen we de huidige kwaliteiten van onze school behouden?

Een aantal wijkbewoners heeft zich verenigd om een wijkbrede visie te schetsen, die aansluit bij het thema “kindvriendelijk Sparrenburg” onderdeel van de eerder geformuleerde “Wijkvisie 2030”. Om zo, samen met alle belanghebbenden, te komen tot een gedeelde visie over de toekomst van de school.

Wie heeft hierover al ideeën, vragen of zou zich willen aansluiten bij deze werkgroep? Email naar Jeroen Kors (jeroen@kommerkors.nl).

 

 

Reacties