Vitalisatie Eikakkerhoeven en Tielekeshoeven hoe verder?

Donderdag 19 maart 2020

Een start van de vitalisatie van Eikakkerhoeven was voorzien in 2019. Tot nu toe is de aannemer niet begonnen ivm het aantal bezwaren dat door enkele bewoners is ingediend. De gemeente wil deze bezwaren eerst afhandelen. Vertraging is het gevolg

Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is toegezegd een extern bureau in te willen zetten om in een breed overleg met bewoners van Eikakkerhoeven de zwaarte en essentie van de bezwaren door te nemen. Doel van de bijeenkomst is om met externe ondersteuning te onderzoeken of er een eindplaatje van de vitalisatie kan worden bereikt waarbij de formele bezwaren komen te vervallen.
Bijeenkomst met bureau Zeewaardig
De bijeenkomst heeft vertraging opgelopen, een datum is nog niet gepland, alle bewoners van Eikakkerhoeven ontvangen een uitnodiging. Belangrijk dat zoveel mogelijke bewoners aanwezig zijn het gaat uiteindelijk om de inrichting van jullie straat voor de komende  jaren
De wijkraad stimuleert dit initiatief en zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst met zeewaardig

Vitalisatie Tielekeshoeven
Voorzien is dat na de vitalisatie Eikakkerhoeven vitalisatie van Tielekeshoeven wordt gestart. Een planning is hier nog niet voor op te stellen.

 

Reacties