Vitalisatie Eikakkerhoeven loopt vertraging op

Woensdag 05 december 2018

Na de vitalisatie van Bremhoeven was de opzet om verder te gaan met de ikakkerhoeven. Vanaf begin 2018 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente. Bezwaren tegen aangevraagde vergunningen zijn ingediend.

De gemeente heeft plannen opgesteld voor vitalisatie van de Eikakkerhoeven.
Door meerdere bewoners zijn bezwaren aangetekend tegen voorgenomen aanpassingen. De bezwaren moeten eerst worden behandeld en afgewikkeld, dit zal geruime tijd duren. Hoe het daarna verder gaat is nog niet bekend. Bijgaand de brief die naar alle bewoners van Eikakkerhoeven is gezonden.

 

 

Reacties