Vitalisatie Eikakkerhoeven: stand eind juni en hoe verder?

Vrijdag 02 juli 2021

De afgelopen drie maanden hebben bewoners van de Eikakkerhoeven zich ingezet in drie werkgroepen om een ontwerp te maken voor de vitalisering van de Eikakkerhoeven. De drie werkgroepen zijn gestart met een inventariserend onderzoek in de straat en verschillende expertwandelingen. Zo inventariseerden de deelnemers o.a. wensen voor het groen en verbeteringen aan de straat en verdiepten zij zich in het beheer van bomen en de mogelijkheden om de straat beter bestand te maken tegen hevige regenval. Op basis van de verkregen inzichten is er in samenwerking met Idverde een schetsontwerp gemaakt. 

Er is toegewerkt naar een toekomstbestendig groenplan, waarin huidige gezonde bomen en nieuwe bomen met voldoende kwalitatieve groeiruimte kunnen doorgroeien. De plantvakken worden waar mogelijk vergroot en samengevoegd voor meer groeiruimte en het stimuleren van de biodiversiteit. Er zullen ook bomen verdwijnen om meer ruimte te geven aan de omringende bomen. Bij het selecteren van blijvende en verdwijnende bomen is zorgvuldig rekening gehouden met de conditie van de boom, de mogelijkheden voor groeiplaatsverbetering, de te verwachten groei en de wensen van omwonenden. Ook de nieuwe boomsoorten zijn zorgvuldig uitgekozen op eigenschappen als gewenste hoogte en breedte, bloei en biodiversiteit. In het schetsontwerp is daarnaast aandacht besteed aan nieuwe energiezuinige verlichting, laadpalen voor elektrische auto's, een lichte verkleining van het bastion en beplanting met meer kleur en geur.

Het schetsontwerp wordt op 20 juli gepresenteerd aan de bewoners van de Eikakkerhoeven. Daarna wordt het ontwerp nader uitgewerkt met een beplantingsplan, de materialisering en de technische uitwerking. Tijdens de uitwerking kan het zijn dat er nog enkele veranderingen nodig zijn, maar in grote lijnen en in uitgangspunten is het ontwerp vastgesteld.

 

Reacties