Vitalisering Eikakkerhoeven

Maandag 01 maart 2021

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld was, heeft  Zeewaardig met een aantal bewoners en de gemeente gesprekken gevoerd over het proces van de vitalisering  in de Eikakkerhoeven. De gesprekken gingen over het proces en niet inhoudelijk over de plannen. Ze zijn gehouden om de problematiek te begrijpen, betrokken bewoners te leren kennen en te ontdekken hoe het vervolgproces op een passende manier vormgegeven kan worden. 

 Er zijn zowel positieve als negatieve ervaringen besproken. Het ging daarbij niet om het zoeken naar de waarheid en wie er gelijk had, maar juist om van de verschillende ervaringen te leren.
Het bureau Zeewaardig ondersteunt de gemeente bij het opstellen van de plannen voor de vitalisatie van Eikakkerhoeven door de samenwerking tussen de gemeente en de bewoners van de Eikakkerhoeven te faciliteren. Op basis van de gesprekken heeft Zeewaardig een participatief ontwerpproces ontworpen. Hierin kan iedereen straks een evenwichtige bijdrage leveren. Zo werken we samen naar een oplossing toe. Elke stem, invalshoek en idee krijgt een plek en wordt meegenomen in de overwegingen om tot een gedragen plan te komen voor de vitalisering. 
Planning en proces
Het ontwerpproces zal in maart van start gaan. In week 10 ontvangen de bewoners van de Eikakkerhoeven een informatiebrief over het doel, het proces en de verschillende manieren om te participeren. In het ontwerpproces krijgen alle bewoners van de Eikakkerhoeven weer de mogelijkheid om mee te denken en hun mening te geven. Daarnaast is het mogelijk om in een werkgroep samen met de gemeente en onder begeleiding van Zeewaardig actief op zoek te gaan naar de meest gedragen deeloplossingen. Het is de bedoeling dat de deeloplossingen samengevoegd een eerlijk en weloverwogen plan voor de vitalisering vormen. Als alles volgens planning gaat, is het plan eind juni vastgesteld.
In de komende nieuwsbrieven zullen we verslag doen van het verloop van de participatie.
Vragen over de aanpak kunnen rechtstreeks worden gesteld aan Marlou de Jong van Zeewaardig email marlou@zeewaardig.com

Reacties