Wat is er met het wijkenbudget Sparrenburg gerealiseerd: stand september 2017

Woensdag 04 oktober 2017

In 2017 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een wijk- en dorpenbudget ingevoerd. Doel is een groter deel van het wijkbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 17.659,- in 2017.

 

 

Diverse aanvragen van bewoners, scholen, straten zijn ingediend en beoordeeld door de leden van de Bewoners Advies Groep Sparrenburg.

Hieronder het resultaat tot eind september 2017

Beschikbaarheid van het Wijkbudget Sparrenburg € 17.659 per jaar.

Toegewezen tot september 2017 vanuit Sparrenburg aanvragen;

Groenproject Paardeweidjes € 750
ProVaardig EC Sparrenbos € 1500
Speelplek Buskeshoeven € 4080
School Rodenborch € 750
Plantsoen Meierijhoeven € 3000
BBQ Peelhoeven  € 625
BBQ Brabanthoeven € 750
BBQ Tielekeshoeven € 500
BBQ Buskeshoeven € 750
Halloween Ruttenhof € 500

Toegewezen aanvragen € 13.455
Toegewezen tot september aan wijkoverschrijdende aanvragen € 2.352

Totaal toegewezen aanvragen € 15.807 van beschikbaar bedrag € 17.659

Nog beschikbaar tot 31 december 2017 € 1.852
Te verwachte aanvragen die reeds bekend zijn gemaakt.
*Burendag Gastenberg
*Voorbereiding kunstroute Sparrenburg 

Namens Bewoners Advies Groep Sparrenburg 2017

Ludo Stanziani
Edsard Kok
Aad van der Steen

Reacties