Wat willen woningeigenaren

Woensdag 28 april 2021

Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle 7 miljoen huizen in Nederland hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Wat willen woningeigenaren in dit verband en kunnen ze dat dan ook? Nielske Bremmers, student Commerciële Economie bij Avans, richt haar afstudeeronderzoek bij Heijmans op onze wijk om daar meer zicht op te krijgen. Doe je mee met haar enquête https://nl.surveymonkey.com/r/QW852P5

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht de drijfveren van woningeigenaren om zich aan te sluiten bij de energietransitie en de barrières die zij daarbij ondervinden (https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/04/29/woningverduurzaming). Tot nu toe blijkt ongeveer een kwart van de particuliere woningeigenaren daadwerkelijk stappen gezet te hebben om hun woning te verduurzamen. Tegelijkertijd is duidelijk dat belangrijke ingrepen, zoals de isolatie van woningen of het benutten van zonne-energie, bij veel eigenaren nog lang niet op het netvlies staan. Een deel van de eigenaren is weliswaar best bereid om de energie-efficiëntie van hun woning te verbeteren. Diverse belemmeringen zorgen er echter voor dat ‘willen’ en ‘kunnen’ niet automatisch leiden tot het daadwerkelijk verduurzamen van de woning.

Die barrières liggen overigens niet primair op het gebied van technologie of financiering. Er is meer nodig en dat ‘meer’ heeft vooral te maken met menselijke emoties, motivatie en gedrag. Professor Anke van Hal schreef een duidelijk verhaal over deze derde succesfactor voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het bevat allerlei praktische ideeën om het enthousiasme te vergroten voor energiemaatregelen in de eigen woning (https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1440046.aspx).

Mensen zijn meestal met heel andere dingen bezig dan met hun energiegebruik. Wijken kennen bovendien vaak grotere uitdagingen dan de overstap naar hernieuwbare energie en warmte. Gemeenten hebben een centrale rol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Zij beraden zich momenteel op hun warmtetransitie-visie (WTV). Het uiteindelijke doel is een haalbare en betaalbare warmtetransitie voor iedereen. Maar volgens Energie Werkplaats Brabant krijg je geen breed gedragen enthousiasme onder de inwoners als de focus voornamelijk op de energietransitie gelegd wordt. Ga liever uit van het belang van de bewoner, is de conclusie van dit programma op basis van praktijkervaringen  https://publicaties.brabant.nl/warmtetransitie/titelpagina/

Dat alle huizen in Nederland volledig van het aardgas af moeten zijn in 2050 is ook een grote uitdaging en actueel onderwerp in Sparrenburg. Door middel van een enquête wil Nielske Bremmers vanuit Heijmans Infra B.V. achterhalen wat de drijfveren zijn van consumenten met een koopwoning bij de energietransitie en het gebruik van warmtenetten. Heeft u even tijd om deze enquête in te vullen en bij te dragen aan haar afstudeeronderzoek?

De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden alleen voor dit onderzoek binnen Heijmans gebruikt. Het invullen van de enquête zal 5 tot 10 minuten duren. Alvast bedankt voor uw medewerking, namens Nielske (nbremmers@heijmans.nl).

Rob Maessen, Werkgroep Energiecentrale Sparrenburg https://sparrenburg.energiecentrale.org/

Reacties