Werken en uitleg rond Zandverstuiving Rosmalen

Donderdag 15 januari 2015

Op 10 en 11 januari was er volop activiteit rond de zandverstuiving. Bewoners deden mee.

  • Houtkap rond zandverstuiving voor meer heide en openheid, en over het verwijderen van Amerikaanse vogelkers
  • Kappen van eiken voor houtwalontwikkeling en aanleg van natuurakkers op de voormalige paardenweides

Houtkap en natuurakkers

Het landschap rond de wijk Sparrenburg staat de komende tijd een flinke metamorfose te wachten. Éen project is het groot onderhoud van de zandverstuiving . Het tweede project is de omvorming van  paardenweiden tot bijenweiden en natuurakkers

Op zaterdag 10 januari kreeg iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar de geplande werkzaamheden. Tjeerd van Tol en Joost Tuithof, beiden als ecoloog verbonden aan de gemeente s-Hertogenbosch, en IVN-natuurgids Cor Haest begeleiden bewoners door het  gebied. Naast  ‘meer ruimte voor heide’ is een ander belangrijk plan het vitaliseren van het stuifzandgebied. Het zand wordt opengehouden om te voorkomen dat het gebied volledig dichtgroeit met bos.

De voormalige paardenweides langs de Oude Baan worden ook onderhanden genomen. Hier worden 15 vergunningsplichtige bomen en een heel aantal niet-vergunningsplichtige bomen verwijderd om meer plaats te maken voor licht en een kleurige oeverbegroeiing. De veldjes tussen de houtwallen worden ingericht als bloemenweide en natuurakkers. Met een hier te plaatsen insectenhotel worden insecten een overwinteringsplaats geboden. Samen met de ontwikkelingen van een bijenweide bij De Binckhorst komt er tussen Sparrenburg en Nuland een extra bloemrijke strook langs de Oude Baan.

De provincie verstrekt 30.000 euro voor projecten in Sparrenburg. Het project kan hierdoor worden afgerond met bijenweides, houtwallen, en bloemrijke bermen. De subsidie is o.a. aangevraagd door de Wijkraad Sparrenburg samen met Food4Bees,  en Binckhorst op grond van Burgerinitiatieven.
 

 

Verwijderen Amerikaanse vogelkers

In veel bossen in Brabant worden is de Amerikaanse Vogelkers een ware plaag. Op 11 januari om 10.00 uur waren divers vrijwilligers uit Sparrenburg aanwezig om onder begeleiding van IVN deskundigen de Amerikaanse vogelkers uit  te trekken. “het is van belang de Amerikaanse vogelkers, een exoot met overwoekerende daadkracht, zoveel mogelijk te verwijderen”, verduidelijkt Haest. “De helpende handen van wijkbewoners zijn daarbij zeer welkom”.Er was een stevige wind, maar ook gezelligheid en warme chocolademelk. Aan het eind van de dag was er nog een lekkere kom soep, verzorgd door de IVN”

Op de foto Erik Hendrixen uit Sparrenburg. Hij vindt het een goed initiatief om zo ook als wijkbewoner een bijdrage te kunnen leveren aan onderhoud van het bos. Zodat we er als Sparrenburgers zo gebruik van kunnen blijven maken en er van kunnen genieten.

Dank IVN, gemeente ‘s-Hertogenbosch en vrijwilligers voor deze goede aanpak.

 

Reacties