Wijkraad laat zich horen bij gemeente

Vrijdag 29 januari 2016

Op 12 januari jl. heeft de voorzitter Aad van der Steen namens Stichting Wijkraad Sparrenburg ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente met het dringend verzoek een extra meerjaren budget op te nemen in de "discussienota beleidsplan openbare ruimte" bedoelt voor het bomenbeleidsplan, groen en verdere vitalisering van de wijk Sparrenburg.

Na een inleiding over de bebouwingsvormen en de historische beeldbepalende bomenlanen met zijn houtwallen is nadere aandacht gevraagd voor het huidig woon- en leefklimaat in de wijk Sparrenburg.
De wijkraad is verder ingegaan op de vele opmerkingen en klachten van bewoners in de afgelopen jaren, en in menig toekomstig groenplan Sparrenburg vervat is geweest maar zonder enig resultaat, waarna er in 2015 wederom een toekomstig eindbeeld van de bomen, houtwallen en groen (vanaf heden naar 2025) met de gemeente is vastgesteld en aan de bewoners is gecommuniceerd.
Als afsluiting van het inspreken heeft de voorzitter de verwachting van de bewoners verwoord aan de commissie, om samen met de verdere vitalisering van de woonwijk, het huidige eindbeeld bomenbeleidsplan te realiseren en als geheel uit te voeren.

Conclusie:

De wijkraad (mede namens de buurtambassadeurs) pleit voor een extra op te nemen budget voor de wijk Sparrenburg in het toekomstig meerjaren beleidsplan openbare ruimte van de gemeente.

Aad van der Steen  Namens wijkraad Sparrenburg

Reacties