Wijkvisie Sparrenburg 2030

Zaterdag 20 februari 2021

Hoe gaan we verder !
De wijkraad Sparrenburg is zeer verheugd dat de Wijkvisie Sparrenburg 2030 afgerond is, en hebben dat digitaal gevierd we met de werkgroep wijkvisie op donderdag 11februari j.l. met een gezellige klets en bijbehorende toost.
Met een belangrijke vraag wat we nu met de wijkvisie 2030 gaan doen, hebben we als werkgroep in potlood schets bedacht hoe we de 9 hoofdthema’s van de wijkvisie levendig en actueel kunnen laten zijn.

We denken aan 9 thematafels in te richten door betrokken bewoners, die zich verbonden voelen met één van de hoofdthema’s.

Na het actief worden van de thematafels(na corona beperkingen) zal de wijk Sparrenburg volgens het onderstaande schema georganiseerd zijn.

Meer informatie?
Kijk op de website over de wijkvisie
of stur een mail naar info@sparrenburg.nl met vragen en suggetsies

Klik op de bijlage voor de overlegstructuur

Reacties