Wijkvisie Sparrenburg2030 vertraagd

Zondag 12 april 2020

In 2018  een enthousiaste start om te komen tot een wijkvisie voor onze wijk. Eind 2019  een bijeenkomst waarbij bewoners uit de wijk op een creatieve en speelse manier aan de slag gingen met het uitwerken van de thema’s in concrete voorstellen. Begin dit jaar is gestart met de afronding van de wijkvisie.  Na medio maart zijn bijeenkomsten niet meer mogelijk als gevolg van de Corona maatregelen.  Een vertraging is het gevolg.

De sessie eind 2019 was bedoeld om zoveel mogelijk aanknopingspunten te kennen voor de wijkvisie. Bomen en groenplan, duurzaamheid en energie, buurtzorg, bereikbaarheid en dergelijke komen aan de orde.
Het doel is een wijkvisie, een gezamenlijke koers waarin de buurt zich kan herkennen, met daarbinnen nog verschillende scenario’s of varianten voor de komende jaren.

Wijk Sparrenburg
Onze wijk is gebouwd met behoud van meerdere beeldbepalende contouren zoals diverse bomenlanen maar ook enkel oorspronkelijke hoevens en wegenstructuur. Bij de opzet van ons wijkplan is ook rekening gehouden met het oorspronkelijke groen in de wijk, onder andere de bomenlanen, Heijmansveldje en weides langs de Oude Baan.
De keuze heeft consequenties voor ons als bewoners en hoe we ermee omgaan. De meningen hierover lopen soms uiteen.

Proces
De eerste bijeenkomst was op 10 januari 2019 in Perron 3, alle bewoners van Sparrenburg hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De keuze is gemaakt voor een zorgvuldig proces waarbij zoveel mogelijk bewoners uit alle Hoevens betrokken zijn. In mei/juni hebben in alle Hoevens interviews bij bewoners thuis plaats gevonden.
Deze interview gaven 26 thema’s aan.

In oktober 2019 zijn de meeste thema’s in een enquête teruggekomen. De digitale enquête is gezonden naar alle ontvangers van de nieuwsbrief. De response was groot en dit gaf opnieuw een inzicht in de belangrijkste onderwerpen voor onze wijk.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van 27 november 2019 zijn bij meerdere onderwerpen plannen gemaakt om mogelijk tot concretisering te komen. Enkele voorbeelden: zijn meer deelauto’s een oplossing? Kan een ontmoetingsplaats meer saamhorigheid betekenen? Kunnen bezorgdiensten worden samengevoegd? Hoe kan de sociale cohesie verbeteren?
De afronding kan mogelijk pas na de zomer plaats vinden.
Kijk naar de documentaire om te zien welke stappen er tot nu toe samen hebben afgelegd.

 

 

 

 

 

 

Reacties