Buurtambassadeurs en leden werkgroepen Sparrenburg ontmoeten elkaar

Dinsdag 26 oktober 2021

Na een periode waarin ontmoeten lastig was ivm de coronamaatregelen hebben we elkaar op 16 oktober weer persoonlijk kunnen spreken in Perron 3. Goed om ontwikkelingen binnen de wijk af te stemmen en te informeren over plannen op diverse gebieden. Meestal hebben veranderingen invloed op een kleinere of groter aantal van de bewoners van onze wijk. Op de middag was  Wethouder Roy Geers om te ervaren wat er in onze wijk leeft.

Enkele onderwerpen zijn toegelicht in presentaties.

  • Wijkvsie Sparrenburg 2030, hoe verder?
  • Duurzaam Sparrenburg
  • Sparrenburgbos: ontwikkelingen?
  • Buurtmonitor: hoe tevreden zijn bewoners Sparrenburg?
  • Rodenborch wat na vertrek College?

Wijkvisie Sparrenburg
Willem van Lokven deed een oproep om je aan te melden voor één van de wijktafels zoals aangeven in de Wijkvisie. De wijkvisie met de diverse wijktafels is terug te vinden op de website. https://wijkvisiesparrenburg.nl/
Diverse wijktafels zijn al actief. Oa. Duurzaam, Groen, Sparrenburgbos.

Waar komt de nieuwe basischool?
Door de directie van EC Sparrenbos is gemeld dat er op termijn nieuwbouw plaats kan vinden voor de basisschool. De wijktafel kindvriendelijk is recent gestart en inventariseert wat volgens bewoners de meest geschikte plaats is voor een eventueel nieuw Kind Centrum, basisschool en kinderopvang. In de maand november wordt een enqute opgesteld en verspreid om de mening van alle Sparrenburgers te vragen.

Duurzaam Sparrenburg
Arno Gramsma van de commissie Duurzaam gaf aan dat er inmiddels groen licht is voor de verdere ontwikkeling van de oude vuilstort als zonnepanelen park. Gehoopt wordt dat zich een organisatie meldt die dit park wil ontwikkelen, bouwen en exploiteren.
Een andere perceel dat grenst aan onze wijk (aansluitend achter volkstuincomplex) is eveneens aangevraagd door de commissie duurzaam om in te richten als energietuin. Nu nog niet als energietuin met een ruimte voor mogelijke zonnepanelen. De gemeente gaat dit nogmaals overwegen.

Sparrenburgbos
Het sparrenburgbos staat te koop bij makelaar.  De huidige eigenaar krijgt alleen een mogelijke bouwvergunning op de plaatsen waar bebouwing was (achter Mariaoord).
De wijkraad neemt nu het voortouw om te komen tot een plan waarbij er een lange termijn oplossing komt voor dit gebied. Al 25 jaar is het in handen van diverse opeenvolgende ontwikkelaars. Doel is om tot een geaccepteerd beheers voorstel te komen waarbij deels woningen kunnen worden gebouwd en groen mogelijk over kan gaan naar een andere natuurorganisatie?

De invulling van gebouw/gebied na vertrek Rodenborch College
De werkgroep wat na vertrek Rodenborch?  is tweemaal bij elkaar geweest. Bewoners van de wijk hebben een idee over de invulling van dit gebied, een presentatie is opgesteld met daarin diverse varianten. Grondgebonden woningen hebben duidelijk de voorkeur. Alternatieven worden nog verdere geïnventariseerd door de werkgroep. Op 11 november is de volgde bijeenkomst voor de leden van deze werkgroep

Reacties