Zonne energie delen met je buren

Zondag 28 februari 2021

Heb je zonnepanelen op je dak? Dan wek je op zonnige dagen waarschijnlijk meer energie op dan je zelf op dat moment nodig hebt. Hoe mooi zou het zijn om dat te kunnen delen met andere wijkbewoners? Helaas pindakaas. Dat is vooralsnog wettelijk voorbehouden aan energieleveranciers. Alleen zij hebben een vergunning om elektriciteit te leveren aan consumenten. Daarbij moet aan allerlei strenge financiële, organisatorische en technische eisen voldaan zijn. Gewoon zelf energieleverancier worden en een kabeltje trekken naar de buren is er dus niet bij, ook al ben je zelf inmiddels wel al producent van zonne-energie.

Hoe kan het dan wel? Het is tijd voor een meer decentrale benadering. De zon schijnt immers voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld een paar energieleveranciers die de mogelijkheid bieden om zonne-energie te delen met anderen. En er zijn intussen ook andere oplossingsrichtingen bedacht en inspirerende voorbeelden beschikbaar. Wij, van de Tafel Duurzaam Sparrenburg van de Wijkraad (zie ook www.wijkvisiesparrenburg.nl, verzamelen al een tijdje ideeën over veranderingen in onze energievoorziening die passen bij ons en bij onze woonomgeving. Doe je met ons mee?

De nabije toekomst: slimme systemen die duurzame energie efficiënter helpen verdelen in onze wijk
Er wordt al langer onderzoek gedaan naar smart-grids. Dat zijn slimme systemen die helpen om de groeiende hoeveelheid duurzame energie beter en slimmer aan te sluiten bij de lokale vraag naar energie. De zon schijnt niet overal en altijd, en het aanbod varieert dus. Ook de vraag naar energie is natuurlijk niet op ieder moment even groot. Zo’n slim systeem helpt om de vraag naar stroom bij te sturen zodat die beter aansluit bij de variatie in het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip waarop de wasmachine aangaat en een elektrische auto begint met opladen. Maar ook aan de extra opslagcapaciteit die vanaf dat moment beschikbaar komt. Bijkomend voordeel is dat je als bewoner meer inzicht krijgt in je eigen energieverbruik en in het effect van verbeteringen aan je eigen woning op je energierekening: want wat we als wijk niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken…
Momenteel oriënteren we ons op inspirerende voorbeelden waar geëxperimenteerd wordt met zo’n smart-grid-benadering op lokaal niveau. Ook hebben we intussen zelf een coöperatie opgericht – Energiecentrale Sparrenburg – en zijn we op zoek naar andere, enthousiaste buurtbewoners om samen op te trekken en kennis en ervaringen te delen. Dat geeft energie!
Je kunt met ons meedoen door lid te worden van de Coöperatie. Mooi als jij je ook wilt inzetten voor kwaliteit van onze leefomgeving op een manier die past bij onze wijk. Door zelf het heft in eigen handen te nemen en vraag en aanbod van duurzame energie op wijkniveau beter in balans te brengen, worden we minder afhankelijk van de gevestigde orde van energieleveranciers en van (buitenlandse) producenten. Met een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet blijkt maatschappelijk tot wel 60% bespaard te kunnen worden op net-investeringen en ruimtegebruik. Dat biedt een aantrekkelijk perspectief voor een benadering van onderop. Over de verdeling van baten en lasten van de energieprojecten die we zelf opzetten kunnen we bovendien samen besluiten. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook zorgen dat de winst uit deze projecten ten goede komt aan andere maatschappelijke of leefbaarheidsdoelstellingen van onze wijk.
De uitdaging is om vooral samen plannen te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op onze toekomstige energievoorziening. Dat doen we samen, onder het motto: “Goed voor elkaar; Sparrenburg doet het zelf” (https://www.sparrenburg.nl/projecten/slimme-buurt/).

Gewoon salderen blijft een interessante optie
Voor de zekerheid: je hoeft voorlopig niet bang te zijn dat je blijft zitten met een overschot aan zonne-energie, ook als je nu nog liever niet meedoet met Energiecentrale Sparrenburg. Je kunt namelijk in ieder geval tot 2023 nog gebruikmaken van de huidige salderingsregeling. Daarbij wordt aan het einde van het jaar de energie die je hebt opgewekt weggestreept tegen de energie die je zelf hebt verbruikt. Blijft er onder de streep nog stroom over, dan krijg je daar een terug-lever-vergoeding voor. Na 2023 wordt de regeling waarschijnlijk wel vervangen en komt er een alternatief.

Met behulp van een lokaal energiehandelsplatform denken we wel dat je een betere prijs kunt krijgen bij de levering van zonne-energie. Ook ben je dan een beetje goedkoper uit als je toch meer energie nodig hebt. Heb je weinig of geen plek voor zonnepanelen op het dak? Of is je dak niet geschikt? Je bent niet de enige in onze groene wijk! En dat is het mooie van onze Energiecentrale. Wij gaan ook met jullie op zoek naar locaties om samen duurzame energie op te wekken. Misschien wel op het dak van een groot gebouw in de buurt, of in een weiland. Daarbij dromen wij zelf liefst van een Energietuin, een plek waar zonne-energie geoogst wordt en waar de natuur en biodiversiteit weer kan herstellen. Naast energiewinning creëren we dan zoveel mogelijk waarde voor mens en dier om samen van te genieten.

Wil je meer horen over onze zoektocht, of heb je zelfs zin om mee te denken, plannen te maken en uit te voeren? Laat het ons dan weten! We horen ook graag of er al zonnepanelen op jouw dak liggen en hoeveel. En of je er tevreden over bent. Geef het aan ons door, want samen weten we meer: (info@sparrenburg.energiecentrale.org).

PS. We hebben nog een vacature voor een Penningmeester zie onze website
Vanuit de werkgroep duurzaamheid en de Wijkraad Sparrenburg wordt al langer gewerkt aan het verduurzamen van een ruim gebied binnen de wijk die bij de gemeente bekend staat als Rosmalen Zuid. Onze focus ligt hierbij op de Sparrenburg. We kijken zowel naar onze buurt in totaliteit als naar het straat- en huisniveau.

Op het hogere niveau werkt de Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg U.A. onder meer als 1 van 5 proefbuurten nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij verkennen we als buurtbewoners de mogelijkheden van een meer integrale aanpak op het gehele pakket van duurzame energie. Denk daarbij aan isolatie, opwekking, opslag en onderlinge levering van elektriciteit, maar ook aan de voor- en nadelen van een lokaal warmtenet. Dit alles moet een plaats gaan krijgen in de Warmtevisie van de gemeente en in de Wijkvisie 2030 van Sparrenburg.

Op straatniveau sluiten we aan bij de kennis en ervaring die door buurtbewoners al eerder is opgedaan. De eerste collectieve projecten op gebied van woningisolatie en de aanschaf van zonnepanelen zijn inmiddels al afgerond en er gaan er zeker meer volgen.
Functie-eisen
De penningmeester heeft het vermogen om analytisch en beleidsmatig te denken, heeft bij voorkeur kennis en ervaring binnen de energiesector, en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een coöperatieve setting.
De penningmeester heeft aantoonbare ervaring met financieel beheer. Zij/hij heeft een positief kritische instelling en is een stevige gesprekspartner die in staat is om te motiveren en zaken voor elkaar te krijgen. Zij/hij heeft een open blik naar een duurzame toekomst en een warme belangstelling voor het wel en wee in de Sparrenburg.
Interesse?
Belangstellenden worden verzocht per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur (info@sparrenburg.energiecentrale.org).

 

 

 

 

 

Reacties