Wijk-en-Dorpsbudget

Het Wijk- en Dorpsbudget

Het Wijk- en Dorpsbudget is een nieuwe subsidieregeling (pdf) voor en door bewoners die in hun wijk of dorp aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt.

Wat kan er binnen deze regeling?

Met het Wijk- en Dorpsbudget kunnen bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. Dat kan gaan om:

  • Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek).
  • Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival).
  • De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting).

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw wijkmanager.

Uitgangspunten

Er gelden een paar uitgangspunten. De belangrijkste zijn:

  • De wijkmanagers voeren de subsidieregeling uit.
  • Ieder gebied (wijk, buurt of dorp) krijgt een eigen budget en een bewonersadviesgroep. De bewonersadviesgroep adviseert de wijkmanager over de ingediende aanvragen.
  • Beoordeelt de wijkmanager de aanvraag positief? Dan komt er een budget beschikbaar. De aanvrager ontvangt hierover binnen 6 weken bericht.
  • Ten slotte gelden deze stedelijke spelregels (pdf).

Hoe aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen met dit digitale formulier. Als bewoner logt u in met DigiD. Bent u een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een stichting of bedrijf? Dan gebruikt u eHerkenning. Op de website van eHerkenning leest u alles over de aanvraag en het gebruik hiervan. Let op: het betrouwbaarheidsniveau moet minimaal 2+ zijn.
In deze infographic (pdf) ziet u hoe u een aanvraag voorbereidt en hoe het proces verder verloopt.

Aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen met dit digitale formulier. Als bewoner logt u in met DigiD.